فراخوان جذب تیم های فناور مهندسی
صفحه اصـلی2020-09-06T13:02:01+04:30

حوزه‌های فعالیت سیناپس

چشم اندار سیناپس

چشم‌انداز سیناپس، تبدیل‌شدن به پربازده‌ترین شتاب‌دهنده پلتفرم‌های IVD در خاورمیانه تا پنج سال آینده است.

قابلیت های سیناپس

خدمات سیناپس

درخواست ثبت ایده

شاخص‌های ورود به سیناپس

+ محصولات مرتفع کننده خلا های تکنولوژیک صنعت IVD کشور

+ عدم وجود محصولات مشابه داخلی 

+ محصولات الویت دار نظام سلامت

+ قابل اجرا بودن پروژه

+ محصولات مرتفع کننده خلا های تکنولوژیک صنعت IVD کشور

+ عدم وجود محصولات مشابه داخلی 

+ محصولات الویت دار نظام سلامت

+ قابل اجرا بودن پروژه

0
ایده دریافت شده
0
تیم پذیرفته شده
0
محصول خروجی

معرفی استارتاپ‌های سیناپس

آپتاسیس

طراحی دستگاه و کیت‌های ایمونوآنالایزر بسته تک تستی

آپتاسیس

پلتفرم های بسته ایمونواسی بر پایه کمی لومینسنس

اینولایف

مرکز خدمات پزشکی شخصی

پیشتاز سل

تولید کیت های استخراج مشتقات پلاسما

اینووا تست

توسعه و تکمیل محصولات ایمونواسی بر پایه الیزا

سیگنال

طراحی و تولید Poly HRP

ژنودیپ

غربالگری سرطان با استفاده از هوش مصنوعی

رویداد های سیناپس

استارت آپ تریگر 11

پیش ثبت نام

رویداد دانشگاه تربیت مدرس

پیش ثبت نام

تماس با سیناپس