فراخوان جذب تیم های فناور مهندسی
صفحه اصـلی2020-05-19T17:15:12+04:30

چشم اندار سیناپس

چشم‌انداز سیناپس، تبدیل‌شدن به پربازده‌ترین شتاب‌دهنده پلتفرم‌های IVD در خاورمیانه تا پنج سال آینده است.

قابلیت های سیناپس

خدمات سیناپس

درخواست ثبت ایده

شاخص‌های ورود به سیناپس

+ مرتفع کردن خلا تکنولوژیک صنعت از طریق کسب و یا انتقال تکنولوژی

+ عدم پذیرش محصولات دارای مشابه داخلی 

+ محصولات الویت دار نظام سلامت

+ قابل اجرا بودن پروژه و ارائه توسط تیم متخصص

جایگزینی محصولات و تکنولوژی های ارزبر و ثروت آفرین 

قلمرو بازار و پتانسیل صادرات

+ منطبق با ترند های جهانی تکنولوژی و الگوریتم های تشخیصی

0
تیم مستقر
0
تیم پذیرفته شده
0
طرح بررسی شده

معرفی استارتاپ‌های سیناپس

آپتاسیس

طراحی دستگاه و کیت‌های ایمونوآنالایزر بسته تک تستی

آپتاسیس

پلتفرم های بسته ایمونواسی بر پایه کمی لومینسنس

اینولایف

مرکز خدمات پزشکی شخصی

پیشتاز سل

تولید کیت های استخراج مشتقات پلاسما

اینووا تست

توسعه و تکمیل محصولات ایمونواسی بر پایه الیزا

سیگنال

طراحی و تولید Poly HRP

ژنودیپ

غربالگری سرطان با استفاده از هوش مصنوعی

رویداد های سیناپس

استارت آپ تریگر 11

پیش ثبت نام

رویداد دانشگاه تربیت مدرس

پیش ثبت نام

تماس با سیناپس