زمینه‌های فعالیت سیناپس

طراحی و تولید کیت های تشخیصی

نوآوری خیره کننده تست های IVD در سالهای اخیر سیناپس را بیش از پیش مشتاق کرده است تا همه منابع و انرژی خود را صرف طراحی و توسعه کیت های تشخیصی نماید. سیناپس در حال حاضر با حمایت 20 تیم فناور فعال در زمینه طراحی کیت های تشخیصی در آغاز مسیر تحقق اهداف خود برای تبدیل شدن به پربازده ترین پلتفرم IVD در خاورمیانه است.

طراحــی و تولیــد پلتفرم ها و دستگاه های تشخیصی

ما در زمینه نوآوری در IVD تنها به کیت های تشخیصی بسنده نکرده ایم. مشاهده پتانسیل های بالای مهندسین جوان بومی در زمینه تولید داخلی تجهیزات آزمایشگاهی سیناپس را مشتاق کرده است تا برنامه های حمایت از طراحی و توسعه تجهیزات پزشکی را بطور متمرکز در اولویت های خود قرار دهد.

طراحی نرم افزار

با هدف ترویج استفاده از اپلیکیشن های کاربردی ســلامت، سیناپس با گسترده تر کردن چتر حمایتی خود، از تیــم هــای فناور برای طراحــی و توســعه نرم افزارها و اپلیکیشن های حوزه تشخیص و خدمات آزمایشــگاهی پشتیبانی می کند.

خـــدمات تشــــخیص آزمایشـــــگاهی

مجموعه سیناپس با بهره گیری از لینک های آزمایشگاهی معتبر خود توانسته است خدمات آزمایشگاهی متنوعی ارائه دهد. اخیرا سیناپس توانست با ارائه این خدمت و غربالگری به موقع متقاضیان، نقش به سزایی در کنترل شیوع ویروس کرونا داشته باشد.

iso

شاخص‌های پذیرش ایده در سیناپس