/رویدادها

تریگر ۱۱ آغاز شد

در بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخ 17 مهرماه 1398، شرکت کنندگان یازذهمین رویداد استارت آپ تریگر در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف گرد هم آمدند تا با صنعت IVD و رویداد استارت آپ تریگر آشنا شوند.

پیش ثبت نام رویداد استارت آپ تریگر ۱۱

شتابدهنده فناوری های تشخیصی سیناپس با همکاری شتابدهنده شریف رویداد استارتاپ تریگر 11 را در حوزه فناوری های تشخیصی یا IVD در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میکند.