Loading...
/ثبت نام
ثبت نام2020-01-25T12:55:57+03:30

عنوان ايده به فارسی

ارتباط ايده با صنعت تشخیص و آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

تلفن همراه

خلاصه ایده

اهداف ایده

اين ايده چه مشكل / مساله / نيازی را حل يا برطرف می‌كند؟

دستاورد (های) این ایده چه فرصت يا برتری را برای کشور ايجاد مي‌كند؟

زمان رسيدن ايده به دستاوردهای اعلام شده چند ماه برآورد می‌شود؟

برای اجراي ايده کدام قالب همکاری ( تاسيس شركت دانش بنيان، سرمایه گذاری مشترک، فروش و...) را ترجیح میدهید ؟

آيا مطالعه اوليه هریک از موارد انجام پذیری فنی، مالی، حقوقی، رگولاتوری، نیاز واندازه بازار و تدوین طرح كسب و كار براي اين ايده تهيه شده است ؟

فایل ضمیمه PDF (غیر ضروری)