Loading...
//مربی‌گری
مربی‌گری2019-07-03T09:44:30+04:30

مربیگری

تیم‌هایی که در اکوسیستم صنعتIVD   کشور فعال هستند بیشتر از ترکیب صاحبان ایده و افراد فنی تشکیل شده و جای یک هدایت‌کننده خوب و قوی در میان آنها خالی است. از ویژگی‌های علمی و رفتاری منتور های سیناپس پیشینه اجرایی و کسب و کاری موفق در حوزه تشخیص آزمایشگاهی است به طوریکه شناخت کاملی از تمام عوامل تاثیر گذار اکوسیستم (از رفتار مشتری و تامین کننده تا وضعیت اقتصادی کشور) داشته  و از نزدیک لمس کرده اند. رزومه هر منتور سیناپسی شامل حداقل 10 سال تجربه موفق در کسب و کار مربوطه است.

این پشتوانه در  بالا بردن جسارت تیم ها برای پیشبرد ایده های خود موثر خواهد بود و از طرفی مشکل کاربردی نبودن یا تکراری بودن ایده‌ها را که اکنون در اکوسیستم  IVD وجود دارد را  برطرف خواهد کرد.